Rahkla farmist

Rahkla Farm OÜ tegutseb alates 1999. aastast, lihaveisekasvatusega alates 2011. aastast, kui oli tehtud strateegiline otsus piimatootmine lõpetada. Kuid veisekasvatusega on nendes hoonetes ja maadel tegeldud juba aastakümneid varem, seega on tegemist selle piirkonna traditsioonilise valdkonnaga.

Lihaveisekasvatusega alustades langes valik puhtatõulise Aberdeen-anguse karja kasuks ning ostetigi esimesed kaks tõupulli ja 60 mullikat, kes panid aluse karjale, mis tänaseks päevaks on kasvanud enam kui kahesajapealiseks. Karja täiendatakse tõupullidega, mida vastavalt vajadusele imporditakse teistest Euroopa riikidest Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi abiga. Seni on väga edukalt ostetud Taanist kolm uut tõupulli. Loomadel on ideaalsed tingimused endistest lüpsifarmi hoonetest ümberehitatud lautades, mis võimaldab pidada eraldi noorkarja ja ammesid ning pulle.

Poegimisperioodiks, mis tavaliselt algab juba veebruari lõpus, on loomadel suurepärased sisetingimused. Kõik loomapidamishooned on ümbritsetud suurte karjamaa massiividega, mis võimaldab loomadele vaba liikumist kogu aasta läbi. Kogu rohusööt toodetakse farmis ise, sest maid haritakse 600 ha ulatuses, mis annab piisavalt ruumi karjamaadele ning ka silo ja heina varumiseks. Alates 2015. aastast on Rahkla Farm OÜ mahetootja, sest Anguse tõug loob selleks ideaalsed võimalused, olles suurepäraselt peetav kvaliteetse rohusööda ratsiooniga.

+ ammede arv
+ tõupullide arv
ha haritav maa
+ töötajate arv