Miks valida meid ?

SPETSIALISEERUMINE ÜHELE KINDLALE TÕULE.
Aberdeen-angus (Ab) on meie valik algusest peale ning see on võimaldanud järjekindlalt ja põhjalikult õppida tundma selle tõu iseärasusi ja eeliseid. Selle tulemusena oleme saavutanud aasta-aastalt paremaid tulemusi nii tiinestus kui poegimistulemustes. Tiinestusprotsent on maksimaalne võimalikust ning kaod poegimisel minimaalsed. Tänu sellele on võimalik teha suhteliselt täpseid prognoose järgnevaks tootmistsükliks.
PIKAAJALINE KOGEMUS VEISEKASVATUSES.
Rahklas on veisekasvatusega tegeldud juba aastakümneid, mille tõttu on olemas ideaalsed pidamistingimused ning töötajate heal tasemel oskused.Meie töötajad on samaväärselt head nii loomapidamise kui ka põllutööde valdkonnas, mis on ülimalt oluline kõrgekvaliteedilise rohusööda varumisel ja karjamaade uuendamisel.Mahe rohumaa lihaveise pidamine eeldab panustamist kõrgesse kvaliteeti.
GARANTEERITUD TÕUPUHTUS.
Kuna tegeleme ainult ühe kindla tõuga ning karja täiendust ostame ainult tõuaretuse spetsialistide abiga (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate Selts) pärast nende poolt tehtud põhjalikku taustakontrolli, on 100%-ne tõupuhtus garanteeritud. Kõik meie karja andmed on reaalajas olemas Jõudluskontrolli andmebaasis. Kõik meie tegutsevad tõupullid on imporditud teistest EL riikidest koostöös ETKÜ spetsialistidega.